02 939 3000

SIBA College จัดพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

SIBA College จัดพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานในพิธีฯ ถวายเครื่องราชสักการะวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 6 โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา สมาชิกลูกเสือ–เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมพิธีในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

คำถามที่พบบ่อย
Scroll Up