02 939 3000

บัญชีอาสา ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อสร้างห้องสุขา และสนามเด็กเล่นโครงการ “สุขจังดอย”

บัญชีอาสา ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อสร้างห้องสุขา และสนามเด็กเล่นโครงการ “สุขจังดอย”

กลุ่มวิชาบัญชี ร่วมกับกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฯ และกลุ่มวิชาการโรงแรม SIBA College 

ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อสร้างห้องสุขา และสนามเด็กเล่นโครงการ “สุขจังดอย” ณ โรงเรียนบ้านห้วยปู อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 

บัญชีอาสา ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อสร้างห้องสุขา และสนามเด็กเล่นโครงการ “สุขจังดอย” 1 SIBA College วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ
คำถามที่พบบ่อย
Scroll Up