วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

นักศึกษา SIBA College สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก รับทุนการศึกษา รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบ โลโก้ร้าน “Happy Three Pig”

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุดารัตน์ สรรพสอน นักศึกษา ปวส.ปี 2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ร่วมประกวดออกแบบโลโก้ และได้รับทุนการศึกษารางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบโลโก้ร้าน “Happy Three Pig”โดยมีคุณภูมิ จิตราภิรมย์ คุณณัชพล เชิดชูชาติ และคุณไตรภพ ศักดิกร   เจ้าของร้านมาเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ นับได้ว่านักศึกษาสามารถใช้ความรู้จากการเรียนในสาขาของตนเอง มาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้อย่างแท้จริง           

Scroll Up