Menu

SIBA College ส่งคณาจารย์เข้าร่วมประกวดวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรม ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่วมประกวดวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน ครั้งที่ 11 ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยผลการประกวดมีผลงานวิจัยชั้นเรียน 36 ท่าน และประเภทสื่อการสอนคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ท่าน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี     

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up