วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

SIBA College จัดงานทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ รำลึกถึงวันอนิจกรรม ครูเพทาย อมาตยกุล ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยฯ ครบรอบปีที่ 27

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วย อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร และอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และศิษย์เก่า ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลเพื่ออุทิศบุญกุศลแด่ ครูเพทาย อมาตยกุล ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพณิชยการสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ  และปูชนียบุคคลของกิจการลูกเสือไทย เนื่องในวันครบรอบ 27 ปีแห่งการอนิจกรรม  ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ วัดอินทรวิหาร เขตบางขุนพรหม

Facebook 0
Google+ 0
Twitter
Print
shares
Scroll Up

รับการแจ้งเตือนข่าวสารจาก SIBA College