02 939 3000

เชิญชมนิทรรศการ “การเดินทางของดอกไม้” เนื่องในวาระ 90 ปีพระประสูติกาล สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ ณ ตำหนักวังรื่นฤดี

เชิญชมนิทรรศการ “การเดินทางของดอกไม้” เนื่องในวาระ 90 ปีพระประสูติกาล สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ ณ ตำหนักวังรื่นฤดี

ขอเชิญชวนพี่น้องชาว SIBA เข้าชมนิทรรศการ “การเดินทางของดอกไม้” เนื่องในวาระ 90 ปีพระประสูติกาล สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์ฯ ของวิทยาลัยฯ ณ ตำหนักวังรื่นฤดี ระหว่างวันที่ 7-13 ธันวาคม เวลา 10.00- 16.00 น. ณ วังรื่นฤดี สุขุมวิท 38

Scroll Up