เชิญชมนิทรรศการ “การเดินทางของดอกไม้” เนื่องในวาระ 90 ปีพระประสูติกาล สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ ณ ตำหนักวังรื่นฤดี

ขอเชิญชวนพี่น้องชาว SIBA เข้าชมนิทรรศการ “การเดินทางของดอกไม้” เนื่องในวาระ 90 ปีพระประสูติกาล สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภ์ฯ ของวิทยาลัยฯ ณ ตำหนักวังรื่นฤดี ระหว่างวันที่ 7-13 ธันวาคม เวลา 10.00- 16.00 น. ณ วังรื่นฤดี สุขุมวิท 38

Saksorn S.

IT Architect Consultant in Education., Bachelor of Science in Management Technology / Master of Industrial Education in Vocational Curriculum and Instruction : King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

แสดงความคิดเห็นของคุณ