สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ร่วมกับแผนกการโรงแรม ถ่ายทอดกลยุทธ์การบริการให้แก่นักศึกษา ที่ให้ความสนใจกับการทำงานหารายได้ระหว่างเรียน

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ร่วมกับแผนกการโรงแรมโดย อ.หาญกล้า ปัญญา ผู้ถ่ายทอดกลยุทธ์การบริการให้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 นับเป็นรุ่นบุกเบิกของ SIBA CASUAL ที่มีนักศึกษาระดับ ปวช.ปีที่ 1 จำนวนกว่า 30 คน ให้ความสนใจกับการทำงานหารายได้ระหว่างเรียน “ฝึกฝนตนให้เป็นนักธุรกิจ ทำงานทุกชนิดด้วยความสามารถ”

Saksorn S.

IT Architect Consultant in Education., Bachelor of Science in Management Technology / Master of Industrial Education in Vocational Curriculum and Instruction : King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

แสดงความคิดเห็นของคุณ