วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College จัดประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

อาจารย์สนิท หฤหรรษวาสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อวางแผนและเข้าตรวจติดตามฝ่ายงานต่างๆ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี(ERC)  

Scroll Up