02 939 3000

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดสัมมนาระหว่างฝึกงาน สาขาการโรงแรม การท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาได้กลับมาพบปะแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์นิเทศ ได้ร่วมกันชี้แนะ

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา จัดสัมมนาระหว่างฝึกงาน สาขาการโรงแรม การท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาได้กลับมาพบปะแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์นิเทศ ได้ร่วมกันชี้แนะ

สำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ได้จัดให้มีการสัมมนาระหว่างฝึกงาน สาขาการโรงแรม การท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้กลับมาพบปะ รับฟัง แบ่งปันประสบการณ์ การเรียนรู้ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์นิเทศ ได้ร่วมกันชี้แนะ นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อนำไปปรับใช้กับการทำงานของตน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Scroll Up