Menu

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา SIBA College ร่วมทำบุญตักบาตรในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล ประธานกรรมการอำนวยการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  ประธานกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาSIBA College ร่วมทำบุญตักบาตรในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายนของทุกปี เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up