วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College ร่วมแสดงมุทิตาจิตอาจารย์แนะแนวในวาระเกษียณอายุราชการ

อาจารย์ศศิมา กลัมพสุต รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และอาจารย์พรชัย พจนานันทกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ อาจารย์เอื้อมพร สง่าในเมือง   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร และอาจารย์ปัญจรัตน์ จงภัทรนิชพันธ์  โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ อาจารย์แนะแนวในวาระเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 28 กันยายน 2561

Scroll Up