Menu

SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับชั้น ปวช.ปี 3 ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ปวช.ปี 3 ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับและนำเสนอนโยบายการจัดการศึกษา การพัฒนาวิทยาลัยฯ และฟังการบรรยายแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจาก อาจารย์สนิท หฤหรรษวาสิน รองผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา ทั้งนี้  ได้จัดให้ผู้ปกครองได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรงเพื่อทราบผลการเรียน และแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน ซึ่งส่งผลพัฒนาการเรียนให้กับนักศึกษาโดยตรง ในวันที่ 8 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention  อาคาร  SIBA CENTER 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up