02 939 3000

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี 100 ปีชาตกาล ครูเพทาย อมาตยกุล เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาตามประเพณี

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี 100 ปีชาตกาล ครูเพทาย อมาตยกุล เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาตามประเพณี

อาจารย์ยุลา อมาตยกุล ประธานพิธีทอดกฐินสามัคคี 100 ปีชาตกาล ครูเพทาย อมาตยกุล โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมอนุโมทนาบุญ การนี้ได้รับเมตตาจากพระมหานรินทร์ศักดิ์ สจฺจวาที เป็นประธานสงฆ์ เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาตามประเพณี และอนุโมธนาบุญกับพี่น้องชาว SIBA

Scroll Up