Menu

SIBA College จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัยครูกวางสี Guangxi Teacher Education University รุ่นที่ 10

อาจารย์ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสหการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัยครูกวางสีGuangxi Teacher Education University  รุ่นที่ 10 จำนวนกว่า 30 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน และมาทำการฝึกสอนภาษาอังกฤษ เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER

Scroll Up