Menu

SIBA College บูรณาการกิจกรรมประสาน 3 หน่วยงานสัมมนาปฏิบัติการวิชาชีพ “บุคลิกคลิกความสำเร็จ” ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์มนตรี สายหนู อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว บูรณาการกิจกรรมกับสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา และสำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด  นำนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาการโรงแรม, การท่องเที่ยว, นักศึกษาฝึกงาน และ SIBAยุวทูต เข้าอบรมบุคลิกภาพในโครงการสัมมนาปฏิบัติการวิชาชีพ ในหัวข้อ “บุคลิกคลิกความสำเร็จ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.รมย์ฤดี  เวสน์ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ และแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตในการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่ดี พร้อมนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป โดยมี ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยอาจารย์จันทราภรณ์  หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคาร SIBA CENTER    

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up