02 939 3000

ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังสี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังสี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียนนักศึกษา SIBA Collegeแสดงความยินดีกับ ดร.เบญจมาภรณ์  คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 40 วันที่ 5กันยายน 2561 ซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีของการทำคุณประโยชน์ต่อสังคม นำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับชาวSIBA เป็นอย่างยิ่ง    

Scroll Up