Menu

SIBA College โดยกลุ่มวิชาการบัญชี จัดอบรมการทำบัญชี จากนักบัญชีสหกรณ์มืออาชีพ

อาจารย์วัลภา เก่งอักษร หัวหน้ากลุ่มวิชาการบัญชี และคณาจารย์ในกลุ่มวิชา ได้เชิญ คุณจิราพรรณ  ยางเงิน วิทยากรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร มาบรรยายให้ความรู้จากประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษาสาขาการบัญชี ทั้งระดับ ปวช. และปวส.

ทั้งนี้ นักเรียนนักศึกษาได้แนวคิดอาชีพของนักบัญชี และการทำบัญชีสหกรณ์จากวิทยากรที่ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยตรง การอบรมครั้งนี้ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ให้การต้อนรับวิทยากรอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention อาคารSIBA CENTER

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up