02 939 3000

ชาว SIBA College ร่วมใจสมัครเป็น “ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ชาว SIBA College ร่วมใจสมัครเป็น “ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA College นำโดยอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 ณ กองทัพภาคที่ 1 และสำนักพระราชวัง ซึ่งชาว SIBA พร้อมร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และน้อมนำทำความ ดี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานต่อไป

Scroll Up