02 939 3000

คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA เข้าร่วมอบรม “ทำดี..ทำง่าย..ให้เลือด” ภาค 5 โครงการ เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2561

คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA เข้าร่วมอบรม “ทำดี..ทำง่าย..ให้เลือด” ภาค 5 โครงการ เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2561

อาจารย์รัชดาวรรณ อุ่นศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน-นักศึกษา พร้อมด้วยผู้แทนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมอบรม และฟังบรรยายในหัวข้อ “ปลุกพลังเยาวชน สร้างสังคมแห่งการให้โลหิต”  กิจกรรม “ทำดี..ทำง่าย..ให้เลือด” ภาค 5 โครงการ เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2561 โดยนาวาโทหญิง แพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนกว่า 167 คน ในวันที่ 17  สิงหาคม 2561 ณ ห้องจุมภฎ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ   บรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

Scroll Up