02 939 3000

SIBA College จัดนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมการอบรม “เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลเอดส์” ณ สำนักงานเขตจตุจักร

SIBA College จัดนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมการอบรม “เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลเอดส์” ณ สำนักงานเขตจตุจักร

SIBA College โดยสำนักพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา จัดนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลเอดส์” ตามโครงการลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ระดับพื้นที่เขตกิจกรรมเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลเอดส์ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  สำนักงานเขตจตุจักร โดยมี ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 24 สิงหาคม  2561  ห้องประชุม ERC ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC)

Scroll Up