Menu

SIBA College เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ธนาคารออมสินภาค 1 โครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รักษ์ธรรมชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

อาจารย์กาญจนา ปานจักร์ พร้อมด้วยผู้แทนนักศึกษา SIBA เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ธนาคารออมสินภาค 1 ประจำปี 2561 โครงการ “เยาวชนรักษ์น้ำ รักษ์ธรรมชาติ” เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน เรียนรู้ระบบนิเวศพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่อาศัยและพึ่งพิงป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน จังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up