02 939 3000

อาจารย์ และนักศึกษา SIBA เข้าร่วมอบรมยุวมัคคุเทศก์ “ตามรอยเที่ยวเมืองพระร่วง” ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา

อาจารย์ และนักศึกษา SIBA เข้าร่วมอบรมยุวมัคคุเทศก์ “ตามรอยเที่ยวเมืองพระร่วง” ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา

อาจารย์วันธงชัย ชีวกลินศักดิ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมนักศึกษาระดับ ปวช. สาขาการท่องเที่ยว SIBA เข้าร่วมอบรมยุวมัคคุเทศก์ “ตามรอยเที่ยวเมืองพระร่วง” ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยนายเชื้อพร รังควร เลขาธิการมูนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ คณะกรรมการจัดงาน และคณะ ครู นักเรียนเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บ้านหมอ รีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 คณะครู นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย วัดตระพังเงิน พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมเครื่องสังคโลกสมัยสุโขทัย

Scroll Up