Menu

SIBA College จัดคณาจารย์ คณะกรรมการนักเรียนนักศึกษา (โพธิ์ไทร) เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ภายนอกวิทยาลัยฯ

SIBA College จัดคณาจารย์ คณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษา (โพธิ์ไทร) เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ภายนอกวิทยาลัยฯ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 รายละเอียดดังนี้

สำนักงานเขตจตุจักร โดยอาจารย์จุฬาภรณ์ แปลกใหม่ ผู้จัดการสำนักสื่อสารการตลาด และคณาจารย์ประจำสำนักสื่อสารฯ พร้อมด้วยผู้แทนนักเรียนนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร และถวายพานพุ่มหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายปกครอง พลเมือง ผู้อำนวยการเขตจตุจักรเป็นประธานในพิธี

คอนเสิร์ตคิดถึงแม่ เดอะมอล์ลบางกะปิ โดยอาจารย์สุวิทย์ กรีกสมศาสตร์ อาจารย์ประจำสำนักกิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการนักเรียนนักศึกษา (โพธิ์ไทร) เข้าร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ ครั้งที่ 21 ซึ่งทำหน้าที่ฝ่ายลงทะเบียน ดูแลนักร้อง นักแสดง ที่มาร่วมงานคอนเสิร์ต ณ MCC HALL เดอะมอล์ล บางกะปิ กิจกรรมนี้จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 บริษัท เดอะมอล์ล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท เซิร์ซ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ร่วมกันจัดคอนเสิร์ตแสดงพลังคนรักแม่ และ SIBA College ช่วยกิจกรรมเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up