02 939 3000

สำนักวางแผนและพัฒนา SIBA College ประชุมทำความเข้าใจเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษา

สำนักวางแผนและพัฒนา SIBA College ประชุมทำความเข้าใจเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษา

[vc_row][vc_column][vc_column_text]สำนักวางแผนและพัฒนา นำโดยอาจารย์สนิท หฤหรรษวาสิน รองผู้อำนวยการสำนักฯ หลังจากได้รับนโยบายจากต้นสังกัด (สอศ.) ในการเป็นสถาบันการศึกษาอาชีวเอกชน 10 แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือกการตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษาอันดับแรก โดยการจัดทำมาตรฐานของวิทยาลัยฯ แผนพัฒนาสถานศึกษา และการทำรายงาน SAR. ส่งต่อต้นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และเป็นข้อมูลส่งในการประเมินภายใน และเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่จะมาถึงเร็วๆ นี้ ร่วมแรงร่วมใจเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ เป็นระดับแนวหน้าของอาชีวศึกษาเอกชน[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1534447639420-16d8c44d-cb3e-0″ include=”16954,16955,16956,16957,16958,16959,16960″][/vc_column][/vc_row]

Scroll Up