02 939 3000

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์บุญยิ่ง แกสันเทียะ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 จากโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์บุญยิ่ง แกสันเทียะ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 จากโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

ชาว SIBA ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์บุญยิ่ง แกสันเทียะ อาจารย์ประจำสำนักพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลงานนักศึกษาวิชาทหารอย่างทุ่มเท และเอาใจใส่เป็นอย่างดียิ่งจนเป็นที่ประจักษ์ และได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 จากโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

Scroll Up