วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์บุญยิ่ง แกสันเทียะ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 จากโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

ชาว SIBA ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์บุญยิ่ง แกสันเทียะ อาจารย์ประจำสำนักพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลงานนักศึกษาวิชาทหารอย่างทุ่มเท และเอาใจใส่เป็นอย่างดียิ่งจนเป็นที่ประจักษ์ และได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 จากโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

Scroll Up