02 939 3000

SIBA College ร่วมกิจกรรมจิตอาสา อาชีวศึกษาเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เทิดไท้องค์ราชันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

SIBA College ร่วมกิจกรรมจิตอาสา อาชีวศึกษาเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เทิดไท้องค์ราชันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

SIBA College โดยสำนักกิจการนักเรียนนักศึกษา จัดคณาจารย์ พร้อมด้วยนักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา อาชีวศึกษาเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เทิดไท้องค์ราชัน ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา (กอศ.) ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาฯ

ทั้งนี้มีคณาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มกรุงเทพมหานครกว่า 2,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรม และปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

Scroll Up