02 939 3000

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA College ร่วมถวายเทียนพรรษา ในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA College ร่วมถวายเทียนพรรษา ในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ประธานในพิธี พร้อมด้วยอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา คณาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษา ร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องอุปโภค บริโภค และปัจจัยแด่พระสงฆ์ เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดอัมพวัน เขตดุสิต และในเวลา 11.30 น. ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

Scroll Up