Menu

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา SIBA College ร่วมถวายเทียนพรรษา ในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร ประธานในพิธี พร้อมด้วยอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา คณาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษา ร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องอุปโภค บริโภค และปัจจัยแด่พระสงฆ์ เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดอัมพวัน เขตดุสิต และในเวลา 11.30 น. ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up