Menu

คณาจารย์ SIBA เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ “Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ภายใต้ชื่อ “อาชีวะ 4.0 ศักยภาพแห่งอนาคต”

คณาจารย์ SIBA นำโดยอาจารย์มงคล ธัญฤชุพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวิชาการอาจารย์ณัฐเกียรติ ฉิมภู่ อาจารย์ณัฐรดา กาฬภักดี อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาบัญชี และอาจารย์ทัศนีย์ ศรีภุมมา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ฯ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการทางอาชีวศึกษาภายใต้ชื่อ “อาชีวะ 4.0 ศักยภาพแห่งอนาคต” ในโครงการ “Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” โดยบริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริหารงานโครงการโดย สถาบันคีนันแห่งเอเชีย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อร่วมกันออกแบบทิศทางผลักดันอาชีวศึกษา 4.0 รองรับความต้องการของอุตสาหกรรม และเสริมสร้างภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up