02 939 3000

คณาจารย์ นักศึกษา SIBA จิตอาสาร่วมกิจกรรม “ถือกล่องรับบริจาคเพื่อบุคคลพิการทางสติปัญญา” ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 18

คณาจารย์ นักศึกษา SIBA จิตอาสาร่วมกิจกรรม “ถือกล่องรับบริจาคเพื่อบุคคลพิการทางสติปัญญา” ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 18

SIBA College ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเพื่อบุคคลพิการทางสติปัญญา ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ เป็นปีที่ 18 โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา SIBA จิตอาสาถือกล่องรับบริจาคฯ ในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างวันที่ 14 – 30 กรกฎาคม และ 4,5 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณห้างสรรพสินค้าต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ

Scroll Up