วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

นักศึกษา SIBA จิตอาสาร่วมโครงการ เพื่อนที่แสนดี BEST BUDDIES เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคมให้กับผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา ประจำปีการศึกษา 2561

SIBA College โดยสำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดนักศึกษาจิตอาสา เข้าร่วมโครงการเพื่อนที่แสนดี (BEST BUDDIES THAILAND) จัดโดยสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในการเปิดโครงการครั้งนี้ อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในพิธี และคณะวิทยากรจากกรมสุขภาพจิต บรรยายการสัมพันธภาพระหว่างผู้บกพร่องด้านพัฒนาการ และสติปัญญา กับอาสาสมัครบุคคลปกติ แนวทางในการปฏิบัติตนในการดูแล เป็นต้น เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องเรียน 653

Scroll Up