วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College ต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา เข้าเยี่ยมชมการบริหารงานของวิทยาลัยฯ

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ อาจารย์สรุพ์เศณษฐ ตันสุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมการบริหารจัดการหลักสูตรภาคภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ โดยเฉพาะด้านหลักสูตรภาษาจีน รวมถึงคณะได้เดินชมห้องเรียน การจัดการเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการของสาขาต่างๆ อีกด้วย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561

Scroll Up