02 939 3000

กลุ่มวิชาบัญชี SIBA College จัดกิจกรรมผูกสัมพันธ์น้องพี่ บัญชีสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีภายในสาขาวิชาการบัญชี

กลุ่มวิชาบัญชี SIBA College จัดกิจกรรมผูกสัมพันธ์น้องพี่ บัญชีสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีภายในสาขาวิชาการบัญชี

กลุ่มวิชาบัญชี SIBA College จัดกิจกรรมผูกสัมพันธ์น้องพี่ บัญชีสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีภายในสาขาวิชาการบัญชี โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือนักศึกษาใหม่ ปวช.ปี 1 และ ปวส.ปี 1 รวมถึงกิจกรรมเฉลยพี่รหัส – น้องรหัส โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 222 ภายในวิทยาลัยฯ

Scroll Up