02 939 3000

SIBA College ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม “กีฬาธนาคารโรงเรียน” จัดโดยธนาคารออมสิน ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษาสนใจในการเล่นกีฬา

SIBA College ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม “กีฬาธนาคารโรงเรียน” จัดโดยธนาคารออมสิน ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษาสนใจในการเล่นกีฬา

SIBA College ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน “กีฬาธนาคารโรงเรียน” จัดโดยธนาคารออมสินประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน-นักศึกษาสนใจในการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. กีฬาบาสเกตบอล ระหว่าง SIBA College : โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ นำทีมโดยอาจารย์อนุกูล เตรมะวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ผลการแข่งขัน SIBA College แพ้ด้วยคะแนน 11 : 68

2. กีฬาฟุตบอล ระหว่าง SIBA College : โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม ณ สนามกีฬาโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย นำทีมโดยอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ แสงดี อาจารย์ประจำสำนักพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ผลการแข่งขัน SIBA College แพ้ด้วยคะแนน 0 : 6

3. กีฬาวอลเล่ย์บอล ทำการแข่งขัน 2 วัน พบกับ 2 ทีม เริ่มจากการแข่งขันวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ระหว่าง SIBA College : โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ผลการแข่งขัน SIBA College ชนะด้วยคะแนน 2 : 0 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ระหว่าง SIBA College : โรงเรียนมัธยมราชดำริ ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมราชดำริ ผลการแข่งขัน SIBA College แพ้ ด้วยคะแนน 1 : 2 นำทีมโดยอาจารย์สมชาย พริ้งพัฒนพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์วาสนา สดับพงศ์ และอาจารย์วีรกานต์ นิตสุนทร อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาทักษะชีวิต

พวกเราชาว SIBA College ขอเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม และทีมนักกีฬาทุกคน สู้ๆ ต่อไป

Scroll Up