วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของการพนัน เยาวชนไทยรวมพลัง ต้านพนันฟุตบอลโลก “เชียร์บอล อย่างมีสติ”

SIBA College โดยสำนักพัฒนาคุณภาพนักเรียน-นักศึกษา ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของการพนัน ให้นักเรียน-นักศึกษาตระหนักถึง ผลเสีย และโทษของการเล่นการพนันบอล เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างพลังที่เข้มแข็งได้เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของวิทยาลัยฯ

Scroll Up