02 939 3000

SIBA College จัดกิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับทุกคน “ที่อยากเปลี่ยนเวลาให้เป็นเงิน” ทำงานนอกเวลาเรียน ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC)

SIBA College จัดกิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับทุกคน “ที่อยากเปลี่ยนเวลาให้เป็นเงิน” ทำงานนอกเวลาเรียน ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC)

พบกับสถานประกอบการ และโอกาสที่พลาดไม่ได้ สำหรับทุกคน “ที่อยากเปลี่ยนเวลาให้เป็นเงิน” ทำงานนอกเวลาเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กับกิจกรรม SIBA วันอาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา นำสถานประกอบการต่างๆ มารับสมัครนักศึกษาทำงานพิเศษ จำนวนกว่า 20 หน่วยงาน อาทิ โฮมโปร Watsons LAWSON 108 TESCO Lotus ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC)

Scroll Up