วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มต้นการเรียนในปีการศึกษา 2561 พร้อมฟังบรรยายธรรมในหัวข้อ “พระคุณที่สาม” (พระคุณครู) และวันต่อต้านยาเสพติด

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน-นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูปจากวัดเสมียนนารี เพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มต้นการเรียนในปีการศึกษา 2561 โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธาน พร้อมฟังบรรยายธรรมในหัวข้อ “พระคุณที่สาม” (พระคุณครู) และวันต่อต้านยาเสพติด ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561

Scroll Up