02 939 3000

3 พันธมิตรร่วมกิจกรรม Kick off เปิดเทศกาลการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 อย่างเป็นทางการ

3 พันธมิตรร่วมกิจกรรม Kick off เปิดเทศกาลการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 อย่างเป็นทางการ

SIBA วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ บริษัท ทริปเปิลวี บรอดคาสท์ จำกัด (ไทยรัฐทีวี) ร่วมกิจกรรม Kick Off เปิดเทศกาลการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 อย่างเป็นทางการ นำโดย ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬาบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ ทั้งนี้ SIBA College ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้คัดไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลโลก จำนวนกว่า 220 ล้านฉบับ และได้รับความไว้วางใจในผลงานอย่างต่อเนื่องมากว่า 15 ปี SIBA ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และ มีวินัย งานสำเร็จลุล่วงภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพทุกครั้ง และในปีนี้ SIBA จะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 18-27 กรกฎาคม 2561

Scroll Up