วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA International ต้อนรับคณะนักศึกษาแอฟริกาใต้ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง English Program เข้ารับการปฐมนิเทศ

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยฯ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับในการปฐมนิเทศและมอบโอวาทแก่นักศึกษาแอฟริกาใต้ ที่มาเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา Business English ของภาค English Program สำนักการศึกษาหลักสูตรพิเศษ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมครูเพทาย อาคาร SIBA Center

Scroll Up