วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

SIBA College จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร English Programs ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตร English Programs ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ทราบแนวทางการเรียนการสอน วัฒนธรรมในวิทยาลัยฯ และสาระต่างๆ ที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ ในกิจกรรมครั้งนี้ อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักฯ ได้กล่าวต้อนรับ และให้ข้อคิดต่างๆ ในการเรียนภายในวิทยาลัยฯ โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง

Scroll Up