Menu

เปิดรับสมัคร คณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษา (โพธิ์ไทร) และ สมาชิกชมรมลูกเลือ-เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักกิจการนักเรียน-นักศึกษา เปิดรับสมัคร คณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษา (โพธิ์ไทร) และ สมาชิกชมรมลูกเลือ-เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 นักศึกษาที่มีความสนใจ “มีภาวะเป็นผู้นำรักในงานกิจกรรม” ลงทะเบียนสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 5-8 มิถุนายน 2561 ที่สำนักฯ อาคาร4 ห้อง 418

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

SIBA College ร่วมวางพานพุ่มดอกมะลิ และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครบรอบ 87 พรรษา

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว SIBA College ร่วมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

Scroll Up