วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

เปิดรับสมัคร คณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษา (โพธิ์ไทร) และ สมาชิกชมรมลูกเลือ-เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักกิจการนักเรียน-นักศึกษา เปิดรับสมัคร คณะกรรมการนักเรียน-นักศึกษา (โพธิ์ไทร) และ สมาชิกชมรมลูกเลือ-เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 นักศึกษาที่มีความสนใจ “มีภาวะเป็นผู้นำรักในงานกิจกรรม” ลงทะเบียนสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 5-8 มิถุนายน 2561 ที่สำนักฯ อาคาร4 ห้อง 418

Scroll Up