วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02 939 3000

Call Center

Mon - Fri: 8:00 - 17:00

Open

Menu

สำนักการศึกษา มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาไทย – จีน จัดนิทรรศการการศึกษา “Study in GUANGXI” Education Exhibition

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ร่วมเปิดงานนิทรรศการการศึกษา “Study in GUANGXI” Education Exhibition ซึ่งจัดโดย สำนักการศึกษา มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาไทย – จีน งานนิทรรศการดังกล่าว เป็นนิทรรศการการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยที่สนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในมณฑลกวางสี ซึ่งในงานนี้ มีมหาวิทยาลัยชั้นนำในมณฑลกวางสีมาร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 25 มหาวิทยาลัยและมอบทุนการศึกษา กว่า 100 ทุน แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนไทยที่สนใจฝึกอบรม หรือศึกษาต่อในมณฑลกวางสี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ อาทิ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ โรงเรียนราชวินิตบางเขน โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม และโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เข้าชมนิทรรศการ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล รัชดาภิเษก

Scroll Up