Menu
Menu

สำนักการศึกษา มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาไทย – จีน จัดนิทรรศการการศึกษา “Study in GUANGXI” Education Exhibition

สำนักการศึกษา มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาไทย – จีน จัดนิทรรศการการศึกษา “Study in GUANGXI” Education Exhibition

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ร่วมเปิดงานนิทรรศการการศึกษา “Study in GUANGXI” Education Exhibition ซึ่งจัดโดย สำนักการศึกษา มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาไทย – จีน งานนิทรรศการดังกล่าว เป็นนิทรรศการการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยที่สนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในมณฑลกวางสี ซึ่งในงานนี้ มีมหาวิทยาลัยชั้นนำในมณฑลกวางสีมาร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 25 มหาวิทยาลัยและมอบทุนการศึกษา กว่า 100 ทุน แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนไทยที่สนใจฝึกอบรม หรือศึกษาต่อในมณฑลกวางสี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ อาทิ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ โรงเรียนราชวินิตบางเขน โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม และโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง เข้าชมนิทรรศการ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล รัชดาภิเษก

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานทุนประจำปี 2562 ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2562

Scroll Up