02 939 3000

คณะครู พร้อมด้วยรุ่นพี่ ให้การต้อนรับสมาชิกใหม่ชาว SIBA ’2018 ด้วยบรรยากาศอบอุ่น และเป็นกันเองสู่รั้ว SIBA College

คณะครู พร้อมด้วยรุ่นพี่ ให้การต้อนรับสมาชิกใหม่ชาว SIBA ’2018 ด้วยบรรยากาศอบอุ่น และเป็นกันเองสู่รั้ว SIBA College

เปิดเทอมวันแรกกับกิจกรรมรับน้องใหม่ Freshy SIBA’2018 โดยมีคณะครู รุ่นพี่ และคณะกรรมการนักศึกษา ให้การต้อนรับด้วยบรรยากาศอบอุ่น และเป็นกันเอง พร้อมเข้ารับการปฐมนิเทศ โดยมีอาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร อาจารย์เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และอาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้คำแนะนำถึงวัฒนธรรมในวิทยาลัยฯ การปรับตัว และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งนี้ ได้แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาประจำห้องเรียนเพื่อเป็นที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม SIBA Convention

Scroll Up