02 939 3000

สำเร็จหลักสูตรลูกเสือขี่ม้า และบำรุงรักษาม้าเบื้องต้น รุ่นที่ 24 ประจำปี 2561 ผู้สำเร็จเข้ารับมอบวุฒิบัตร จากกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ ซึ่งจัดโดยสโมสรลูกเสือกรุงเทพ

สำเร็จหลักสูตรลูกเสือขี่ม้า และบำรุงรักษาม้าเบื้องต้น รุ่นที่ 24 ประจำปี 2561 ผู้สำเร็จเข้ารับมอบวุฒิบัตร จากกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ ซึ่งจัดโดยสโมสรลูกเสือกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.61 ผู้เข้ารับการอบรม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้สนใจ เข้ารับวุฒิบัตรจากผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ ในโอกาสผ่านการอบรมหลักสูตรลูกเสือขี่ม้า และบำรุงรักษาม้าเบื้องต้น รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 1 – 27 เม.ย.61 ณ กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ (สนามเป้า) ที่จัดขึ้นโดยสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในการนี้อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ นายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติและให้โอวาทปิดการอบรมครั้งนี้ด้วย

Scroll Up