02 939 3000

นักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้ารับการศึกษาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 9 ภายใต้หลักสูตร SIBA INTERNATIONAL PROGRAM

นักศึกษาจีน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้ารับการศึกษาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 9 ภายใต้หลักสูตร SIBA INTERNATIONAL PROGRAM

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร อาจารย์จันทราภรณ์ หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษเพื่อการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร SIBA ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อมาศึกษาในหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 9 โดยการดำเนินงานของฝ่ายวิเทศสหการ (SIBA INTERNATIONAL PROGRAM) ทั้งนี้ได้มีการปฐมนิเทศ แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะคอยช่วยเหลือด้านการเรียน และความเป็นอยู่อย่างอบอุ่นตลอดการมาศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมครูเพทาย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

Scroll Up