02 939 3000

คณะผู้บริหาร SIBA College ตกลงทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานจิง เพื่อเตรียมเปิดหลักสูตรระยะสั้น E-Commerce พร้อมดูงาน 3 บริษัทใหญ่ในเครือ Alibaba ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะผู้บริหาร SIBA College ตกลงทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานจิง เพื่อเตรียมเปิดหลักสูตรระยะสั้น E-Commerce พร้อมดูงาน 3 บริษัทใหญ่ในเครือ Alibaba ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ.พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ พร้อม อ.ปานชีวา นาคสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักหลักสูตรพิเศษ และ ดร.สนิท หฤหรรษวาสิน รองผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา เดินทางไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับผู้บริหาร Nanjing Institute of Industry Technology ณ เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในการนี้ ทางจีนได้นำชมบริษัทที่ดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งการจำหน่ายระหว่างประเทศและภายในประเทศ คณะได้เยี่ยมชมและฟังสรุปกระบวนการดำเนินการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ตั้งแต่กระบวนการสั่งสินค้า การกระจายสินค้าในภูมิภาคตะวันออกทั้งหมดของจีน (ครอบคลุม 6 มณฑล คือ เจียงซู เจ้อเจียง ซานตง อันฮุน หูเป่ย และเหอหนาน)

ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ฯ ตั้งเป้าที่จะทำความร่วมมือกับ Nanjing Institute of Industry Technology ในด้านการฝึกอบรม E-Commerce เพื่อผลิตบุคลากรที่สามารถ ใช้ภาษาจีนและมีทักษะในการจัดซื้อและจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ ผ่านเครือข่าย E-Commerce ขั้นนำของจีนได้ เช่น Taobao Tmall Jindong เป็นต้น เมื่อวันที่ 8-10 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

Scroll Up