02 939 3000

ขอเชิญชวนเป็นผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร ในวิทยาลัยฯ มีกลุ่มเป้าหมาย ครู นักเรียนกว่า 2,000 คน

ขอเชิญชวนเป็นผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร ในวิทยาลัยฯ มีกลุ่มเป้าหมาย ครู นักเรียนกว่า 2,000 คน

ขอเชิญชวนเป็นผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร ในวิทยาลัยฯ มีกลุ่มเป้าหมาย ครู นักเรียนกว่า 2,000 คน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณขวัญ มือถือ 094 -336-5336 โทร 02 -939-3000 ต่อ 5561

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเชิญชวนเป็นผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร ในวิทยาลัยฯ มีกลุ่มเป้าหมาย ครู นักเรียนกว่า 2,000 คน 1 SIBA College

Scroll Up