02 939 3000

SIBA College จับมือพันธมิตรจัดการศึกษาทวิภาคี Homepro ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้งานทำ 100% เมื่อจบหลักสูตรการศึกษา

SIBA College จับมือพันธมิตรจัดการศึกษาทวิภาคี Homepro ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้งานทำ 100% เมื่อจบหลักสูตรการศึกษา

อาจารย์พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) Homepro โดยมีคุณชานันท์ วัฒนสุนทร ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารกำลังพล และคณะ การร่วมมือทางการศึกษาครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้งานทำ 100% เมื่อจบหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งขณะที่เรียนอยู่ยังได้ค่าเบี้ยเลี้ยง OT สวัสดิการต่างๆ เทียบเท่ากับพนักงานประจำอีกด้วย นับได้ว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการศึกษาในสายอาชีพ ในวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สนุกและดี (ERC)

Scroll Up