Menu
Menu

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ เปิดการฝึกอบรมลูกเสือ ผู้บังคับบัญชา หลักสูตรขี่ม้าเบื้องต้น และปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 24

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ เปิดการฝึกอบรมลูกเสือ ผู้บังคับบัญชา หลักสูตรขี่ม้าเบื้องต้น และปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 24

สโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ จัดอบรมผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้สนใจหลักสูตรขี่ม้าเบื้องต้น และการปฏิบัติบำรุงม้า รุ่นที่ 24 เพื่อฝึกขี่ม้า และเรียนรู้การปฏิบัติบำรุงม้าเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 2 – 30 เมษายน 2561 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี นางพิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ นายกสโมสรลูกเสือกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นประธานฝ่ายสโมสรฯ และผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ (สนามเป้า)

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานทุนประจำปี 2562 ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา และเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2562

Scroll Up