02 939 3000

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ประทานพระวโรกาสให้ SIBA College นำครูเกษียณเฝ้ากราบทูลลาพร้อมรับของที่ระลึก และครูผู้ปฎิบัติหน้าที่ ๓๐ ปี รับประทานเข็มที่ระลึก

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ประทานพระวโรกาสให้ SIBA College นำครูเกษียณเฝ้ากราบทูลลาพร้อมรับของที่ระลึก และครูผู้ปฎิบัติหน้าที่ ๓๐ ปี รับประทานเข็มที่ระลึก

[vc_row][vc_column][vc_column_text]พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา ประทานพระวโรกาสให้ ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี นำครูเกษียณเฝ้ากราบทูลลาพร้อมรับของที่ระลึก และครูผู้ปฎิบัติหน้าที่ ๓๐ ปี รับประทานเข็มที่ระลึก โอกาสนี้ทรงประทานพระรูปสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ที่วิทยาลัยฯ ณ ท้องพระโรง วังรื่นฤดี วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘
(ขอขอบคุณภาพประกอบจากมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา)[/vc_column_text][vc_media_grid grid_id=”vc_gid:1449195359243-cbda6faa-af21-4″ include=”1459,1452,1458,1456,1457,1463,1465,1454,1460,1461,1464,1453,1455,1462″][/vc_column][/vc_row]

Scroll Up